Š T A T Ú T neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Domovské vzdelávacie centrum n.o. Zakladateľ neziskovej organizácie vydáva dňa 12. 12. 2002 tento Š T A T Ú T neziskovej organizácie I. Názov a sídlo neziskovej organizácie 1. Názov : Domovské vzdelávacie centrum n.o. 2. Sídlo : Dunajská Lužná, časť Jánošíkovo ..... Celý text tu. Dodatok č.1 Dodatok č.2
O R G Á N Y   n.o. Správna rada RNDr. Jozef Ondáš, PhD. – predseda (do 8. 9. 2022) Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. – člen (do 8. 9. 2022) Štefan Jurčík - člen (do 8. 9. 2022) Zmena Správnej rady (Stretnutie Správnej rady DVC, n.o. dňa 8. 9.2022 v Bratislave) Mgr. et. Bc. Emília Chovancová Bezáková, PhD. – predseda (od 8. 9. 2022) Bc. Štefan Adamjak – člen (od 8. 9. 2022) Ernest Németh – člen (od 8. 9. 2022) Riaditeľ Mgr. Daniel Mikloško PhD. Dozorná rada Zmena dozornej rady na funkciu revízora (Stretnutie Správnej rady DVC, n.o. dňa 7.6.2019 v Dunajskej Lužnej) Revízor Ing. Jana Anettová