Domovské vzdelávacie centrum n.o. Jánošíkovská 791 900 42 Dunajská Lužná info@dvcno.sk Riaditeľ: Mgr. Daniel Mikloško, PhD. riaditel@dvcno.sk +421 908 766 349 Sociálny pracovník: PhDr. Ján Herák jan.herak@dvcno.sk +421 908 385 547