Milí priatelia,

 


Aj v roku 2022 sa viac ako 300 mladých dospelých rozhodlo osamostatniť a vstúpiť do reálneho života. Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej ponúka ubytovanie, zabezpečenie práce, kurzy varenia, počítačové kurzy, výučbu cudzích jazykov, sociálne poradenstvo a pocit domova našim mladým dospelým, ako aj jednotlivcom z Centier pre deti a rodiny.

Bude nám cťou, využiť Vaše finančné prostriedky čo najefektívnejšie v prospech klientov.

Aj vďaka vašim 2% môžeme napredovať a v neposlednom rade pomáhať ďalším stovkám mladým dospelým, ktorí našu i Vašu pomoc určite potrebujú.

V prílohe posielame oslovujúci list, vyhlásenie pre FO.


Tiež prikladáme naše webové linky, kde si môžete pozrieť ako fungujeme a čo všetko poskytujeme našim klientom.

www.dvcno.sk

www.usmev.sk/centra-pomoci/dvc-dunajska-luzna

Všetky potrebné informácie o 2% si môžete pozrieť na stránke www.rozhodni.sk

Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci to spolu dokážeme...Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať organizácií IUVENTA za sprostredkovanie dobrovoľníkov z Talianska v rámci projektu mládež v akcií. Prečítajte si čo sme o tom napísali: prvý článok a druhý článok.

Partneri:

logo_kaufland
Personálne vedenie spoločnosti Kaufland na Trnavskej ceste v Bratislave nám dlhodobo pomáha zamestnávať našich klientov na rôznych pozíciách vo svojich predajniach. Veľmi sa tešíme úprimnej spolupráci a veríme, že spoločnými silami dokážeme lepšie a zodpovednejšie pripraviť mladých dospelých na samostatný život. Ďakujeme.
logo_missionlife
Vďaka finančnému príspevku OZ Misson Life sme mohli sprostredkovať našim mladým dospelým kurz varenia. ĎAKUJEME.
logo_tesco
V spolupráci so spoločnosťou Tesco v Petržalke na Panónskej ulici dlhodobo pomáhame našim klientom v podobe potravinovej pomoci zabezpečovať najnevyhnutnejšie základné životné potreby, ktoré sú veľkým prínosom pre naše vzdelávacie centrum. ĎAKUJEME.

Podporte nás:

2%_z_dane

Aj v roku 2022 sa viac ako 300 mladých dospelých rozhodlo osamostatniť a vstúpiť do reálneho života. Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej ponúka ubytovanie, zabezpečenie práce, kurzy varenia, počítačové kurzy, výučbu cudzích jazykov, sociálne poradenstvo a pocit domova našim mladým dospelým, ako aj jednotlivcom z Centier pre deti a rodiny. tlačivo pre FO na stiahnutie tu.

Vaše 2% znamenajú pre niekoho celý svet. Naša nezisková organizácia sa aj v roku 2020 uchádza o darovanie Vašich 2% z daní fyzických a právnických osôb.

Krajský úrad v Bratislave svojím rozhodnutím o registrácii dňa 19. 12. 2002 zaregistroval neziskovú organizáciu pod názvom Domovské vzdelávacie centrum n. o. Dunajská Lužná, Jánošíkovská ul. č. 791.

Domovské vzdelávacie centrum n. o. bolo vybudované za účinnej pomoci detí z detských domovov a odborných učilíšť z celého Slovenska.