Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať organizácií IUVENTA za sprostredkovanie dobrovoľníkov z Talianska v rámci projektu mládež v akcií.
Prečítajte si čo sme o tom napísali: prvý článok a druhý článok.

Personálne vedenie spoločnosti Kaufland na Trnavskej ceste v Bratislave nám dlhodobo 
pomáha zamestnávať našich klientov na rôznych pozíciách vo svojich predajniach.
Veľmi sa tešíme úprimnej spolupráci a veríme, že spoločnými silami dokážeme lepšie 
a zodpovednejšie pripraviť mladých dospelých na samostatný život.  
Ďakujeme.Vďaka finančnému príspevku OZ Misson Life
sme mohli sprostredkovať našim mladým dospelým kurz varenia.
ĎAKUJEME.Aj tento mesiac sme mali neformálne stretnutie spolu s našimi mladými dospelými ,kde toto stretnutie bolo niečím špecifické a to pozvaním úspešných „domovákov“, ktorí nemali problém prerozprávať svoje začiatky po odchode z DeD, ale aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami ,či upozorniť mladých dospelých načo všetko si musia dať pozor a čomu sa majú vyvarovať. Sme presvedčení, že neformálne stretnutia, ktoré pravidelne realizujeme majú obrovský význam pre našich mladých dospelých. 
 


V spolupráci so spoločnosťou Tesco v Petržalke na Panónskej ulici dlhodobo pomáhame našim klientom v podobe potravinovej pomoci zabezpečovať najnevyhnutnejšie základné životné potreby, ktoré sú veľkým prínosom pre naše vzdelávacie centrum. ĎAKUJEME.


https://docs.google.com/a/dvcno.sk/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZHZjbm8uc2t8d3d3fGd4OjVkN2FjY2QyYTFmNzhhMmY

Dovoľujeme si Vás osloviť v mene našej neziskovej organizácie o Vaše 2%, ktoré použijeme v prospech našich mladých dospelých. Tlačivo pre FO na stiahnutie tu.

Už desiaty rok poskytujeme sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorý vyrastali v detskom domove, nemajú zabezpečené bývanie a potrebujú pomoc pri hľadaní zamestnania a ďalších životných zručnostiach. Naším cieľom je pripraviť ich na vstup do samostatného života.

Krajský úrad v Bratislave svojím rozhodnutím o registrácii dňa 19. 12. 2002 zaregistroval neziskovú organizáciu pod názvom Domovské vzdelávacie centrum n. o. Dunajská Lužná, Jánošíkovská ul. č. 791.

Domovské vzdelávacie centrum n. o. bolo vybudované za účinnej pomoci detí z detských domovov a odborných učilíšť z celého Slovenska.

  • Hosť do domu 29. Téma: Kultúra, inakosť a rôzne formy bezpečia-Helena TužinskáRodina Paľagovcov v spolupráci s Domovským vzdelávacím centrom n.o. majú česť pozvať Vás na 29. stretnutie v rámci cyklu HOSŤ ...
    6. 7. 2016, 0:59 zverejnil používateľ Daniel Miklosko
  • Venujte nám Vaše 2%  Aj vďaka Vašim 2% dokážeme efektívne využiť finančné prostriedky v prospech našich klientov.Pomôžme spolu tým, ktorí to skutočne potrebujú.
    4. 5. 2015, 1:05 zverejnil používateľ Daniel Miklosko
Zobrazujú sa príspevky 1 - 2 zo stránky 17. Zobraziť ďalšie »


 

Zakladateľ: V spolupráci s:Dovoľte nám, aby sme vás oslovili v mene našej neziskovej organizácie, ktorá sa ja tento rok uchádza ako prijímateľ o 2% z dani fyzických a právnických osôb. Pre chod zariadenia a potreby klientov je tento príjem veľmi potrebný.


Realizujeme projekt podporený z Fondu HODINA DEŤOM.